Velkommen som ny elev ved Husabø ungdomsskole!

Det er mye å tenke på når man skal begynne på ungdomsskolen. Her får dere litt informasjon om valgfag og tilvalgsfag, som er fag der du som elev kan velge litt selv. På denne siden finner du informasjon om dem, og hvordan du kan søke på fagene. Vi kan ikke garantere at du kommer inn på det faget du vil, men vi prøver så langt det lar seg gjøre å innfri ønskene dine. 

Valgfagene velger dere nå på våren. Skjemaet fylles ut innen 2. mai, og elevene fyller det ut på skolen.

Tilvalgsfagene velger dere til høsten. Alle elever får anledning til å prøve ut én time i hvert fag, og deretter søker dere på samme måte som med valgfagene. 

Foreldre- og elevmøte 23.04.2024
Valgfag 2024_2025.mp4

I denne videoen får du kjapp informasjon om valgfag og tilvalgsfag som tilbys ved Husabø ungdomsskole.

Nedenfor finner du mer utfyllende informasjon om fagene, samt søknadsskjema for valgfag. Se gjerne gjennom videoen sammen med de hjemme før du velger deg fagene dine.

Merk: Valgfag kan du endre hvert år, mens tilvalgsfaget har du alle tre årene. Tilvalgsfaget har innvirkning på videregående skole, så det er viktig at du tenker deg godt om før du velger.