Pedagogisk personale

Kontaktlærere 8. trinn

Kjersti Sleveland

Kontaktlærer 8A
E-post

Solveig Sæstad Dankertsen

Kontaktlærer 8A
E-post

Sølvi Oline Edland Omdal

Kontaktlærer 8B
Mobil: 97795483
E-post

Jan Einar Nyheim

Kontaktlærer 8B
E-post

Shagilan Ravikanthan

Kontaktlærer 8C
E-post

Ingeborg Gundersen Nodland

Kontaktlærer 8C
Send e-post

Kontaktlærere 9. trinn

Tove Tønnesen

Kontaktlærer 9A
E-post

Mirjam Mong-Olsen

Kontaktlærer 9A
Mob: 450 35 803
E-post

Merete Steffensen

Kontaktlærer 9B
Mob: 97888919
E-post

Trygve Sandvik

Kontaktlærer 9B
E-post

Vibeke Fløtre

Kontaktlærer 9C
E-post

Fredrik Bergstad Lier

Kontaktlærer 9C
E-post

Kontaktlærere 10. trinn

Simen Paulsen Løvås

Kontaktlærer 10A
Mob: 911 80 906
E-post

Øystein Flesvig Felle

Kontaktlærer 10C
E-post

Nomy Skåra

Kontaktlærer 10A
Mob: 482 59 435
E-post

Vibeke Aase Lindø

Kontaktlærer 10C
E-post

Tonje Solbakke Tuen

Kontaktlærer 10B
Mob: 984 64 804
E-post

Halvor Ø. Thengs

Halvor Østerman Thengs
Kontaktlærer 10B

Mob: 476 36 856
E-post

Grunnleggende norskopplæring

Heidi Kielland

Kontaktlærer GNO
Mob: 905 75 714
E-post

Larysa Strømstad

Kontaktlærer GNO

Faglærere

Øystein Davidsen

Lars Vega Kanestrøm

Kristin Faude

Amor Ranche Arnesen

Kåre Høghaug

Lovise Næss

Vikarer

Jørgen Voilås

Knut André Søyland Skjærstein

Kenneth Omdal

Ringevikar
E-post