Pedagogisk personale

Kontaktlærere 8. trinn

Tove Tønnesen

Kontaktlærer 8A
E-post

Mirjam Mong-Olsen

Kontaktlærer 8A
Mob: 450 35 803
E-post

Merete Steffensen

Kontaktlærer 8B
Mob: 97888919
E-post

Trygve Sandvik

Kontaktlærer 8B
E-post

Solveig Sæstad Dankertsen

Kontaktlærer 8c
E-post

Fredrik Bergstad Lier


Kontaktlærer 8c
E-post

Kontaktlærere 9. trinn

Simen Paulsen Løvås

Kontaktlærer 9A
Mob: 911 80 906
E-post

Øystein Flesvig Felle

Kontaktlærer 9C
E-post

Nomy Skåra

Kontaktlærer 9A
Mob: 482 59 435
E-post

Vibeke Aase Lindø

Kontaktlærer 9C
E-post

Tonje Solbakke Tuen

Kontaktlærer 9B
Mob: 984 64 804
E-post

Marita Finnesand Røyland

Kontaktlærer 9B
E-post

Kontaktlærere 10. trinn

Sølvi Oline Edland Omdal

Kontaktlærer 10A
Mobil: 97795483
E-post

Kjersti Sleveland

Kontaktlærer 10A
E-post

Vibeke Fløtre

Kontaktlærer 10B
E-post

Jan Einar Nyheim

Kontaktlærer 10B
E-post

Shagilan Ravikanthan

Kontaktlærer 10C
E-post

Brit Elin Lomeland

Brit Elin Lomeland

Kontaktlærer 10C
(frem til 1.1.24)

Send e-post
Mob: 412 56 523

Grunnleggende norskopplæring

Heidi Kielland

Kontaktlærer GNO
Mob: 905 75 714
E-post

Vibeke Vind Brix

Faglærer GNO
Mob: 974 88 373
E-post

Jørgen Voilås

Faglærer GNO
E-post

Merete Steffensen

Faglærer GNO
Mob: 97888919
E-post

Faglærere

Øystein Davidsen

Lars Vega Kanestrøm

Kristin Faude

Amor Ranche Arnesen

Kåre Høghaug

Lovise Næss