Søknader og skjema

Her finnes aktuelle søknader dere kan sende til skolen i forbindelse med fravær, tilrettelegging og vurdering.

Søknad om tilrettelegging ved skriftlig eksamen

Søknad om tilrettelegging ved skriftlig eksamen

Søknad om fratrekk av fravær på vitnemålet

Fravær som ikke skal føres på vitnemålet