Rådgiver

Jeanette Seglem Åvedal

Rådgiver på skolen har ansvar for å hjelpe eleven med å finne seg til rette på skolen, og med å gjøre gode valg om utdanning og yrke. Jeanette Seglem Åvedal er rådgiver på skolen vår, og du finner kontoret hennes i administrasjonen.

Kontaktinformasjon:
Tlf: 51 46 49 10
Mob: 992 49 475
E-post: jeaave@eigskole.no