Elevrådet

Elevrådsleder Kaja Johnsen Skåtøy

Elevrådet består av tillitsvalgte fra hver klasse på skolen. De skal ta opp og diskutere saker som påvirker elevene, på eget initiativ eller hvis ledelsen ber om å få svar på noe.

Det er viktig å huske på at elevrådet er elevenes organ for medvirkning, men alle elevene på skolen tar del i elevdemokratiet. Elevrådet skal høre på alle elevene, og alle elvene på skolen skal kunne delta i elevdemokratiet, gjennom klassens time, muligheten til å komme med forslag til elevrådet, og gjennom andre fora på skolen. Elevrådet kan også arrangere ting, og selv ta ansvar for at skolen blir en hyggeligere plass for elevene å være.

Nestleder Amir Ali Karimi