Elevrådet

Elevrådet består av tillitsvalgte fra hver klasse på skolen. De skal ta opp og diskutere saker som påvirker elevene, på eget initiativ eller hvis ledelsen ber om å få svar på noe. 

Det er viktig å huske på at elevrådet er elevenes organ for medvirkning, men alle elevene på skolen tar del i elevdemokratiet. Elevrådet skal høre på alle elevene, og alle elvene på skolen skal kunne delta i elevdemokratiet, gjennom klassens time, muligheten til å komme med forslag til elevrådet, og gjennom andre fora på skolen. Elevrådet kan også arrangere ting, og selv ta ansvar for at skolen blir en hyggeligere plass for elevene å være.