Skolens ressursteam

På Husabø ungdomsskole ønsker vi at elevene våre skal ha det best mulig, og vi vil legge til rette for elevenes læring både faglig, sosialt og fysisk. Skolens ressursteam jobber for å møte elevers behov gjennom tilrettelegging og tilpasset opplæring. 

Ressursteamet består av:

Turid Synnøve Skibstad (ressursteamleder)
Brit Elin Lomeland (rektor)
Tonje Solbakke Tuen (spesialpedagog)
Anna Tollefsen (leder miljøteamet)
Jeanette Seglem Åvedal (rådgiver/sosiallærer)
Halvor Ø. Thengs (inspektør)

Ressursteamet inkluderer også fast PP-tjenesten, mestringsenheten, Team Ung og helsesykepleier (hver tredje uke), samt Dalane barnevern (halvårlig).

Husabø ungdomsskole jobber etter prinsippene nedfelt i "Bedre tverrfaglig innsats for barn og unge i Eigersund kommune" (BTI). Les mer om det på Eigersund kommunes nettsider, og se gjerne informasjonsvideoen under.