PP-tjenesten

PP-tjenesten skal hjelpe barn, elever og voksne med behov for særskilt tilrettelegging på grunnskolens område. Hensikten er at de får et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud. PP-tjenesten skal også hjelpe barnehager og skoler med å legge til rette for barn og elever med særskilte behov.

Alle kommuner skal ha en Pedagogisk-psykologisk tjeneste. Den er lovpålagt etter Barnehageloven § 19c og Opplæringsloven § 5-6.

Skolens PPT-kontakt er Anita Glenne Kallhovd.

Kontaktinfo:
E-post
Tlf:  51 46 82 50
Mob: 489 54 035