Grunnleggende norskopplæring for språklige minoriteter

Husabø ungdomsskole tilbyr grunnleggende norskopplæring for elever i eigersundsskolen. Faget "Grunnleggende norskopplæring for språklige minoriteter" er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, danning og identitetsutvikling. Faget skal bidra til å gi elevene et solid språklig, kommunikativt og faglig grunnlag som gjør dem i stand til å delta i sosiale fellesskap og i ordinær opplæring i alle fag. Slik kan faget legge grunnlaget for samfunnsdeltakelse og videre kvalifisering for yrkesliv. 

Kontaktlærere for GNO er Heidi Kielland og Larysa Strømstad.

Les mer om faget på Udir.no - Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter, og på OsloMets sider om kartlegging av minoritetsspråklige elever.

Heidi Kielland

Mob: 905 75 714
E-post

Larysa Strømstad

Kontaktlærer GNO