Rutiner ved fravær

Rutinene som beskrives under har som mål å sørge for at elevene er mest mulig til stede på skolen, samt å beskrive hva skolen gjør dersom elever er borte fra skolen i kortere eller lengre perioder.

Foreldrenes ansvar:


Skolens ansvar:

Grenser for bekymringsfullt fravær:

Permisjoner: