Aktuelt

Oppstart av arbeidene med nye Husabø ungdomsskole

Mandag den 8. mai starter arbeidene med nye Husabø ungdomsskole for fullt. Det første som skal skje er gravearbeider på tomta. I den forbindelse vil det gå 5 lastebiler fullastet med masse i skytteltrafikk til og fra byggeplassen, via Kjeld Bugges gate og ned til byen. Det betyr mye tungtrafikk og potensielt farlige situasjoner når elever skal til og fra skolen, og i friminutter. Alle må være oppmerksomme og vise hensyn.

 

Foresatte oppfordres til å la elevene gå til og fra skolen i denne perioden, særlig fram til august. Dersom noen må kjøres, er det særdeles viktig at sjåføren følger markert kjøremønster, se forsiden til skolens hjemmeside. Ingen må snu eller begynne å rygge i kryss eller midt i veien.

 

Det er strengt forbudt for alle elever og andre å gå innenfor byggegjerdene til byggeplassen, hele døgnet, enten det foregår anleggsarbeid eller ikke. Det må heller ikke klatres på gjerdene. Dette er for egen sikkerhet, vi ønsker ingen personskader i forbindelse med byggeprosessen.

 

Ellers er vi veldig glade for at byggingen nå er i gang, og til den nye skolen står ferdig høsten 2024!