Hurtigtest på skolen (oppdatert 21.8.21)

Hurtigtest på skolen

Denne informasjonen gjelder primært for de elevene som har fått melding om at de skal testes på

Husabø ungdomsskole, men den sendes også til alle foresatte og ansatte slik at alle får samme

informasjonen. De som ikke har fått melding om at de skal testes trenger ikke å gjøre noe da det som

sagt kun er til informasjon.

***

Regjeringen har bestemt at barn og unge skal kunne teste seg ut av karantene, for å hindre at de blir

værende i karantene unødig og sikre aktivitet og deltakelse på skole og sosialt liv. Merk at dette kun

gjelder for barn og unge under 18 år. Dette fører med seg at vi alle må tenke nytt i forhold til mye av det vi har

lært tidligere gjennom pandemien og er en del av gjenåpningen.


For vår del på skolen, så fører denne nye ordningen med seg noen utfordringer på logistikk, men også

på at vi nå skal teste elever i skolesituasjonen med medelever til stede. Med tanke på at dette er

første gang vi skal teste ut dette i kommunen, ser vi nødvendigheten av god og detaljert informasjon

til både foresatte, elever og ansatte ved skolen. Det er også viktig å påpeke at dette er helsehjelp og

krever derfor samtykke fra foresatte. Foresatte kan gå inn i appen og gi samtykke til at elevene kan

testes. Appen må kanskje oppdateres før det kan gis samtykke.


På mandag 23.08 kommer det to helsepersonell fra kommunen til skolen kl 08.00. Som vanlig ved all

annen testing, har de på seg beskyttelsesutstyr for helsepersonell (smittefrakk og visir mm) når de

kommer inn i klasserommet og det kan nok kanskje oppfattes som dramatisk for noen elever. Dette

er helsepersonellets rutiner som må overholdes i møte med alle som testes fordi de beveger seg

blant risikogrupper og mange andre som skal testes.


Fordi de allerede har tatt en test med negativt resultat, kan de reise med ordinær skolebuss mm., og

elevene kommer til skolen til vanlig tid og vil bli møtt av ansatte på skolen som viser dem som skal

testes hvor de skal gå. Vi har samlet de elevene som skal testes i klassegrupper som skal sitte i egne

rom, med avstand og være der fra de kommer på skolen og til testsvar foreligger.


I rommene de er i er det ansatte fra skolen som de kjenner og som vil være med elevene fra de

kommer på skolen og til de er ferdig testet. Helsepersonell som skal teste vil gå fra rom til rom og

teste gruppene fortløpende.


Testen i seg selv er ikke som de ordinære testene, men en egen hurtigtest som brukes i slike tilfeller

som dette og den blir tatt ytterst i nesen og skal ikke være ubehagelig for elevene. Etter testen er tatt

må det gå 15 min. før svaret kan leses. Hvis testen er negativ, kan elevene gå tilbake til

klasserommet. Hvis testen derimot er positiv, vil noen fra skolen stille og rolig ta med eleven ut på

eget rom og ta kontakt med foresatte.


Det er viktig at elevene ikke bruker mobilen i disse rommene mens testing pågår. Dette er viktig for å

trygge alle elevene i en for noen ganske sårbar situasjon. Vi vil ikke at noen skal være redde for å bli

filmet eller tatt bilder av mens de blir testet eller får resultatene. Mobilen må derfor ligge avskrudd i

skolesekken.

Dere kan lese mer om testing mm på nettsidene til FHI på denne lenken: https://bit.ly/3AWYKna