Viktig informasjon om omkjøring i forbindelse med bygging av nye Husabø U

Viktig informasjon om omkjøring i forbindelse med bygging av nye Husabø ungdomsskole

Prosjektet har gjort noen grep for ikke å få uheldige forsinkelser i byggeprosessen med nye Husabø ungdomsskole. Blant annet er oppgaver med rigg og drift overført fra byggentreprisen til graveentreprisen. Det har gitt oss mulighet til å starte arbeidene allerede i uke 17. Bertelsen & Garpestad går i gang med arbeidene sammen med sine underentreprenører.

 

Som riggområde i byggeprioden vil både byggearealet for nybygg og tomta til tidligere Husabø barnehage, samt veien imellom, bli benyttet. I den forbindelse har vi fått godkjent å stenge Husabøveien mellom krysset Husabøvien/Prestegårdsveien og krysset Husabøveien/Gamle Prestegårdsvei. Det vil medføre nye kjøre- og gangmønstre for busser, biler og gående/syklende i området rundt Husabøskolene.

 

Ny omkjøring foresatte

Busstopp

Gang- og sykkeltrafikk