Eksamen

Her finner du informasjon om eksamen 2023. Har du spørsmål? Kontakt skolen, så hjelper vi deg.

Informasjon om klage på sluttvurdering

Klage på eksamenskarakter

Du som klager på skriftlig eksamen, skal levere klagen skriftlig til skolen innen ti dager etter at karakteren er gjort tilgjengelig. Det er skolen som skal registrere klagen. Statsforvalteren har ansvar for å behandle klagen.

Du må levere klagen til skolen i god tid før fredag 30. juni 2023, for at resultatet skal kunne behandles og registreres før opptak til videregående opplæring.

Klagebehandlingen på skriftlig eksamen med sentral sensur blir gjennomført i uke 27 (3.–7. juli 2023) for alle fag.

Ved muntlig eksamen kan du bare klage på formelle feil. Feilene må da være slik at de kan ha hatt betydning for karakteren du fikk. Klagen skal leveres skriftlig til skolen senest innen ti dager fra du ble gjort kjent med karakteren. Sensor, faglærer og rektor uttaler seg, og rektor sender uttalelsene til Statsforvalteren. Vi rekker dessverre ikke å behandle klagen før etter opptak til videregående opplæring.


orientering-om-retten-til-a-klage-pa-karakter-varen-2023.pdf
Informasjon om eksamen - Husabø ungdomsskole 2023

Retningslinjer for muntlig eksamen

Retningslinjer muntlig eksamen rev. 2021.pdf